Diensten


Wat we doen

Advies & begeleiding

Als schoolleider geef je leiding aan een complexe organisatie. Er komt veel op jou
en de school af. Continu word je uitgedaagd inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes te maken. Waar begin je? En welk leiderschap hoort daarbij? Het bouwen aan een lerende school biedt uitkomst. Het betekent niet dat er iets bijkomt. Het betekent dat jouw leiderschap zich richt op de vijf disciplines van De Lerende Organisatie. Je creëert samenhang en brengt focus aan. De Lerende Schoolleider helpt jou hierbij.

Coaching

Als schoolleider maak je deel uit van een systeem: de school. Continu is er sprake van interactie tussen jou, andere personen en gebeurtenissen binnen dit systeem. De kwaliteit van deze interactie is van invloed op het functioneren van de school als geheel. Soms lopen dingen anders dan je zou willen. Met behulp van coaching krijg je zicht op patronen die gedrag in stand houden. Je ontdekt wat jouw eigen bijdrage hieraan is en wat je eventueel te leren hebt. Een coachtraject richten we graag in overleg met jou in.

Scholing

Dagelijks merk je dat ideeën over goed onderwijs enorm uiteenlopen. Toch wordt er van jou en je team gevraagd de juiste keuzes te maken. Hoe doe je dat? De  leergang Visiegericht Leiderschap gaat over het belang van visiegericht werken en wat dit van de schoolleider vraagt. Je leert hoe je leiding geeft aan het proces waarin je met het team tot een gezamenlijke visie komt. En hoe je de visie borgt en levend houdt. Wil je meer weten over deze SLRPO geaccrediteerde leergang? Klik dan hier.

Onze opdrachtgevers

De afgelopen tijd werkten we onder andere voor:


'Karin en Douwe passen zelf het gedachtegoed van de lerende organisatie toe bij alles wat ze doen.
Dat voelt heel compleet, transparant en betrouwbaar. 
Dit is één van de leerzaamste trajecten die ik heb doorlopen!'

- Linda De Groot, directeur Basisschool De Optimist - 

We werken samen met onder andere: